Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

Związek Międzygminny „Bzura” podpisał umowę na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe

DSCqqww_0017

Związek Międzygminny „Bzura”, do którego Gmina Parzęczew należy od 2009 roku, wielkimi krokami zbliża się do realizacji dużego przedsięwzięcia, którego celem jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe gmina Bielawy w powiecie łowickim. 28 czerwca br. Zarząd Związku w osobie Pana Ryszarda Nowakowskiego - Przewodniczącego Zarządu oraz Pana Jacka Lipińskiego – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, podpisał umowę na realizacje drugiego etapu budowy Zakładu. Wykonawcą inwestycji będzie firma STRABAG, a bezpośredni nadzór nad budową obiektu będzie sprawował Jacek Kowalski – Dyrektor Zarządzający i Kudir Nadashi – Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Ochrony Środowiska.

Więcej: Związek Międzygminny „Bzura” podpisał umowę na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe

 • PDF
 • Drukuj

Wakacji nadszedł czas...

DSC_0275

23 czerwca br. był ostatnim dniem roku szkolnego 2016/2017. W szkołach podstawowych i gimnazjum znadujących się na terenie gminy Parzęczew, odbyły się uroczyste akademie kończące rok szkolny. Podczas uroczystości wychowawcy rozdawali świadectwa, a uczniowie, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w nauce odebrali stypendia naukowe przyznane przez Wójta. Wśród uczniów gimnazjum, którzy otrzymali te wyróżnienia znaleźli się: uczniowie klas III - Aleksandra Grzeszkiewicz, Zuzanna Pęgowska, Klaudia Kamińska, Maksymilian Bartczak i Filip Tomicki oraz uczeń klasy II - Krzysztof Szostek. Stypendium otrzymało również troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie: Konstancja Kisser, Katarzyna Zientalska, Mateusz Czwońda. Wójt oraz przedstawiciele gminnego samorządu dziękowali nauczycielom za ich pracę i wychowanie młodego pokolenia, a uczniom gratulowali osiągniętych wyników.

Więcej: Wakacji nadszedł czas...

 • PDF
 • Drukuj

Nabór kandydatów do projektu "Nowy Start na Rynku Pracy"

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  Oddział w Łodzi prowadzi rekrutację kandydatów do projektu „NOWY START NA RYNKU PRACY” realizowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII: Zatrudnienie, Poddziałanie VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29. roku życia.

Nabór kandydatów do projektu Nowy Start na Rynku Pracy

Więcej: Nabór kandydatów do projektu "Nowy Start na Rynku Pracy"

 • PDF
 • Drukuj

Koniec roku szkolnego w Punktach Przedszkolnych "Plastuś"

DSC_0038Wczoraj i dziś dzieci z Punktów Przedszkolnych „Plastuś” w Parzęczewie i Chociszewie uroczyście żegnały rok szkolny.
W środę uroczystość odbyła się w Parzęczewie. Pięciu chłopców z najstarszej grupy zakończyło swoją edukację w przedszkolu i od września zasiądą w szkolnych ławkach. Część artystyczna rozpoczęła się pięknie zatańczonym przez dzieci polonezem. Były również wesołe piosenki, wiersze, a na koniec inscenizacja bajki  „O królewnie zaklętej  w żabę”. Dzieci doskonale wcieliły się w swoje role, co potwierdziły gromkie brawa, które otrzymały od wszystkich zebranych gości.
Z kolei w czwartek  swój uroczysty dzień miały przedszkolaki z Chociszewa. Tutaj dzieci wystawiły baję pt.  „Kozucha Kłamczucha”. Piękna dekoracja i stroje dzieci cieszyły oczy, a doskonała gra aktorska robiła na wszystkich ogromne wrażenie.  Podczas drugiej części dzieci kończące swoją przedszkolną edukację śpiewały piosenki i recytowały wiersze żegnając się ze swoim przedszkolem i ukochanymi paniami.
W obu uroczystościach wzięli udział rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu Gminy Parzęczew z Wójtem Ryszardem Nowakowskim na czele.  Wójt na ręce Dyrektor Punktu Przedszkolnego złożył kwiaty i podziękował za kolejny rok współpracy.

Więcej: Koniec roku szkolnego w Punktach Przedszkolnych "Plastuś"

 • PDF
 • Drukuj

Najfajniesza podstawówka w powiecie zgierskim

DSC_0186

Szkoła Podstawowa w Chociszewie zajęła I miejsce w plebiscycie na najfajniejszą szkołę podstawową w powiecie zgierskim. „Otwarty umysł i serce  - spełnienie naszej drogi” – to motto szkoły, której dyrektorem jest Krzysztof Pyciarz. Palcówka może pochwalić się wieloma osiągnięciami – zarówno intelektualnymi jak i sportowymi.  W ubiegłym roku uczniowie tej szkoły (ex aequo z uczniami SP w Parzęczewie) najlepiej w województwie łódzkim napisali test szóstoklasisty. Karda składa się z czternastu nauczycieli, a klasy liczą po kilkanaście osób.

 

Więcej: Najfajniesza podstawówka w powiecie zgierskim

 • PDF
 • Drukuj

Okręgowa wystawa owczarków niemieckich

Wystawa_owczarkw_niemieckich

 • PDF
 • Drukuj

Zakończenie projektu "Ruszam w teren szlakiem łódzkiej natury"

DSC_6788

W Zespole Szkół w Parzęczewie od wielu już lat promuje się edukację i działania ekologiczne. Ma to odzwierciedlenie w sukcesach uczniów biorących udział w różnorodnych konkursach ekologicznych. Przez cały rok szkoła uczy dzieci  i młodzież segregacji odpadów, prowadząc m.in. zbiórki makulatury czy zużytych baterii. Gmina Parzęczew wspiera te działania. W celu zwiększenia poziomu edukacji ekologicznej wśród młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017 realizowano projekt: „Ruszam w teren szlakiem łódzkiej natury – edukacja dla uczniów Gimnazjum w Parzęczewie”, który poprzez bezpośredni kontakt z naturą pozwolił uczniom na większe wyobrażenie o otaczającej nas przyrodzie i zagrożeniach w niej występujących.

W ramach projektu zorganizowano Forum ekologiczne pn. „Odnawialna energia dla klimatu”. Poruszano na nim tematy dotyczące  alternatywnych źródeł energii, zmian klimatu, wpływu klimatu na bioróżnorodność w świecie fauny i flory oraz dyskutowano o tym co my, ludzie możemy zrobić dla klimatu.

Więcej: Zakończenie projektu "Ruszam w teren szlakiem łódzkiej natury"

 • PDF
 • Drukuj

Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego

budzet-obywatelski-w

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.

- Idea budżetu obywatelskiego ma już kilka lat. Z dotychczasowych doświadczeń miast naszego regionu wynika, że sprawdza się ona doskonale. W ten sposób ich mieszkańcy w większym stopniu angażują się w realizację zadań gmin i zdecydowanie bardziej utożsamiają się z dokonywanymi zmianami w swoim otoczeniu. Tę ideę chcielibyśmy przenieść na samorząd wojewódzki. W strategii rozwoju województwa łódzkiego, w ramach głównych wyzwań rozwojowych zapisano m.in. tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej, wzmacniającego integrację wewnętrzną województwa. Temu między innymi będzie służyć realizacja budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego, na który przeznaczyliśmy 5 mln zł – powiedział nam marszałek WŁ Witold Stępień.

Więcej: Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego

Strona 3 z 97

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl