Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

Kolonie dla dzieci rolników

Dyrekcja Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego LZS w Ręcznie uprzejmie informuje, że jest organizatorem koloniii dla dzieci rolników w terminie od 05.07.2017 r. do 15.07.2017 r.

Wypoczynek organizowany jest w Ośrodku w Ręcznie dla dzieci w wieku do 16 roku życia, urodzonych po 1 stycznia 2001 r. których rodzice, lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) ubezpieczone jest w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • PDF
 • Drukuj

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Kreatywny Parzęczew" na realizację zadania publicznego pt. "II Parzęczewski Piknik Rodzinny".
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

 • PDF
 • Drukuj

Informacja o konkursie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 31 maja 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

 1. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom
 2. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb

Więcej informacji uzyskacie Państwo klikając tutaj

zestawienie_znakw

 • PDF
 • Drukuj

FIT zaprasza na warsztaty kulinarne

warsztaty_kulinarne_plakat

 • PDF
 • Drukuj

Trwają prace przy przebudowie ul. Lipowej w Parzęczewie

DSC_0255

Prace przy przebudowie ul. Lipowej w Parzęczewie ruszyły pełną parą. Pierwszy etap to budowa chodnika oraz wjazdów do posesji. Asfaltowa nawierzchnia zostanie położona na długości 265 mb i połączy ulicę Łęczycką z ulicą Kątną. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec czerwca. Równocześnie trwa inna inwestycja drogowa w gminie - przebudowa 1,54 km drogi w Pustkowej Górze. Wykonawcą obu inwestycji jest firma Larkbud Sp. z o.o.

Więcej: Trwają prace przy przebudowie ul. Lipowej w Parzęczewie

 • PDF
 • Drukuj

Harmonogram kursów autobusu szkolnego linii Parzęczew - Powodów Pierwszy - Parzęczew

Harmnogram kursów autobusu szkolnego 92596 PKS Łęczyca linii: Parzęczew - Powódów Pierwszy - Parzęczew obowiązujący od 30.05.2017 r. do 31.12.2017 r. Kursuje w dni nauki szkolnej.

Godzina

Przystanek

07:30

Parzęczew ul. Parkowa

07:34

Chrząstów Wielki 10

07:36

Chrząstkówek 2

07:38

Różyce 44

07:41

Powodów Pierwszy

07:43

Powodów Pierwszy

07:44

Różyce Żmijowe

07:50

Powodów Drugi

07:53

Różyce 47A

07:54

Chrząstówek 1

07:56

Chrząstów Wielki 7B

08:00

Parzęczew ul. Parkowa

 • PDF
 • Drukuj

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w dniu 2.06.2017r. w godzinach 08:00 do 16.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej zasilanych ze stacji PIASKOWICE ST.NR.40381

Informacja dotyczy miejscowości Piaskowice, Wytrzyszczki, Parzęczew ul. Ozorkowska

Strona 9 z 102

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl