Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

Informacja

 Parzęczew, dn. 13.04.2011 r.

 

 

 

INFORMACJA

Na podstawie § 10 uchwały Nr V/43/11 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Parzęczew w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. W. Łd. Nr 66, poz. 592).

 

Wójt Gminy Parzęczew

informuje o przyznanych dotacjach na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu, na terenie gminy Parzęczew

Więcej: Informacja

 • PDF
 • Drukuj

Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew

Program Regionalny

Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę
o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew” jest realizowany przez Gminę Parzęczew od 2010r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego w wysokości  75 % wydatkowanych środków na realizację zadania.

System budowy dróg w gminie Parzęczew jest realizowany  od 2000 roku a powyższy projekt jest jego kontynuacją.
W ramach projektu  w 2010r. została  przebudowana droga gminna przez wieś Chociszew.
W 2011r. projekt zakłada wykonanie przebudowy drogi gminnej przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę znajdujących się w południowo – wschodniej części gminy Parzęczew.

Więcej: Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

III Powiatowy Turniej Bibliotek

Forum Inicjatyw Twórczych zaprasza biblioteki z terenu powiatu zgierskiego do udzialu w III Powiatowym Turnieju Bibliotek pod patronatem Starosty Powiatu Zgierskiego.

 • PDF
 • Drukuj

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011CO TO JEST SPIS POWSZECHNY?

Ostatnio przeprowadzone w Polsce spisy (powszechny spis ludności oraz powszechny spis rolny) miały miejsce w 2002r. Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne jakie podejmowane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa jak i państwa.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotniejsze informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. W ocenie organizacji międzynarodowych spisy są jednymi z największych przedsięwzięć organizacyjnych mobilizujących narody w czasach pokoju. Spisom powinien przyświecać cel profesjonalnej ich realizacji, co jest nie bez znaczenia dla odbioru wizerunku państwa przez obywateli.

Więcej: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

 • PDF
 • Drukuj

Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru

LogoStowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie, Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” oraz 10 samorządami gminnymi z terenu województwa łódzkiego (Gmina Dalików, Gmina Wartkowice, Gmina Zgierz, Gmina Parzęczew, Gmina Dmosin, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny, Gmina Rogów, Gmina Jeżów i Gmina Koluszki) realizuje projekt pn. „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”.

Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012 roku.

Więcej: Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru

 • PDF
 • Drukuj

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Wznowiono prace przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Firma realizująca inwestycję - "WOBET-HYDRET" z Aleksandrowa Łódzkiego oddeleguje do prac 3 ekipy. 
Zgodnie z umową wszystkie oczyszczalnie powinny być wybudowane do końca czerwca 2011 roku.
 • PDF
 • Drukuj

Przebudowa drogi w Mikołajewie i Nowej Jerozolimie

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę. Został wytyczony przebieg drogi, wykonano korytowanie oraz rozpoczęto wywożenie szlaki przygotowując teren na położenie kruszywa.

Wykonawcą inwestycji jest firma „MARKBUD” Sp. z o.o. z Poddębic.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 • PDF
 • Drukuj

Wizyta w Gminie Żelechlinek

We wtorek 15 marca, z inicjatywy Pana Bogdana Wydrzyńskiego – współautora opracowania „Chociszew - dzieje osady i okolic”, Wójt Ryszard Nowakowski wraz z Panią Sekretarz Jolantą Żłobińską oraz Panią Renatą Nolbrzak - Dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych gościli w Gminie Żelechlinek w powiecie tomaszowskim. Obie Gminy łączy wspólna historia oraz fakt, iż na ich terenie znajdują się wsie o takiej samej nazwie. Chodzi o miejscowości Chociszew oddalone od siebie o ok. 100 km.

 

Więcej: Wizyta w Gminie Żelechlinek

Strona 92 z 101

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl