Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

Koncert

Koncert

 • PDF
 • Drukuj

Strażacy podsumowali swoją pracę

W dniu 26 stycznia 2011 roku odbyła się coroczna narada Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu, w której uczestniczył Wójt Ryszard Nowakowski. Władze Powiatu reprezentował starosta zgierski Krzysztof Kozanecki.

Strażacy podsumowali rok 2010, który szczególnie obfitował w miejscowe podtopienia, gwałtowne i duże opady atmosferyczne oraz towarzyszące im wichury. Udział straży pożarnej w działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami był w ubiegłym roku trzy razy większy niż w pożarach, przez co jednostki muszą ciągle modyfikować swoje działania.


W ubiegłym roku dzięki współpracy z samorządami, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dzięki działaniom Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej jednostki ratowniczo- gaśnicze działające na terenie powiatu zostały wyposażone w nowe samochody i specjalistyczny sprzęt służący likwidacji różnego rodzaju zagrożeń.

 • PDF
 • Drukuj

Nowa Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011-2016

Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011-2016. Prace prowadzone są przy współpracy z firmą ResPublic, Dyrektorami szkół gminnych, przedstawicielami Rady Gminy i Rady Rodziców oraz pracownikami Urzędu Gminy.

Dotychczas odbyły się trzy spotkania, podczas których przeanalizowano główne problemy oświaty w Gminie Parzęczew, opracowano analizę SWOT, wyznaczono cele strategiczne i działania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew.

Poniżej zamieszczamy do wglądu raport z dotychczasowych spotkań. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 4 lutego 2011 r. w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 u Pani Agnieszki Wawrzyniak, tel. 42 718 60 81

 • PDF
 • Drukuj

Dzień Babci i Dziadka

W dniu 21 stycznia 2011 roku w Punkcie Przedszkolnym w Parzęczewie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały część artystyczną - śpiewały piosenki i recytowały wierszyki dla swoich ukochanych Babć i Dziadków, którzy bardzo licznie stawili się, aby wspólnie z wnuczętami obchodzić swoje święto. Podczas uroczystości dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom samodzielnie przygotowane pamiątkowe laurki.

Po części artystycznej odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Więcej: Dzień Babci i Dziadka

 • PDF
 • Drukuj

Zaproszenie na bezpłatną mammografię

Zaproszenie na bezpłatną mammografię

 • PDF
 • Drukuj

Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 roku a 30 listopada 2012 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2011 roku.

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

 • PDF
 • Drukuj

III edycja konkursu "Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość"

III edycja konkursu
na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich
"Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza III edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Przeczytaj ogłoszenie o konkursie.

 • PDF
 • Drukuj

Uroczyste pożegnanie Zastępcy Wójta Gminy Parzęczew

W dniu 14 stycznia 2011 roku w Urzędzie Gminy w Parzęczewie odbyło się uroczyste pożegnanie Zastępcy Wójta Gminy Parzęczew Pana Adama Świniucha, który został powołany na stanowisko sekretarza Powiatu Zgierskiego.

Wójt Gminy Ryszard Nowakowski wraz z współpracownikami podziękowali Panu Świniuchowi za wspólne 8 lat wyrażając nadzieję na dalszą współpracę i wkład w rozwój Gminy Parzęczew.

Strona 92 z 98

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl