Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

„Aktywizacja furtką do zatrudnienia”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

„AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie  informuje, iż dobiega końca realizacja działań zaplanowanych na rok 2010 w ramach projektu systemowego pt. „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej: „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”

 • PDF
 • Drukuj

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy w Parzęczewie VI Kadencji

W dniu 2 grudnia 2010 r. odbyła się I inauguracyjna Sesja Rady Gminy w Parzęczewie VI Kadencji, na której wszyscy radni złożyli ślubowanie.
Podczas sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Powołano składy osobowe Komisji Oświaty, Komisji Samorządowej, Komisji Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej i Komisji Organizacyjnej.
Przewodniczącym VI Kadencji Rady Gminy w Parzęczewie został wybrany Pan Władysław Krawczyk.
Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali : Pani Małgorzata Graczyk oraz Pan Zdzisław Rogowski.

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY VI KADENCJI

Podczas II Sesji Rady Gminy w Parzęczewie, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2010 r. odbyło się uroczyste złożenie Ślubowania przez Wójta Gminy Parzęczew – Pana Ryszarda Nowakowskiego.

 • PDF
 • Drukuj

Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS województwa łódzkiego

W ostatnią, jeszcze nie całkiem zimową niedzielę, 28 listopada 2010 r., na terenie szkoły w Parzęczewie odbyły się halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS województwa łódzkiego.

Igrzyska odbyły się pod patronatem:

 • Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi
 • Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • LKS „Orzeł” Parzęczew
 • Urzędu Gminy Parzęczew

Konkurencje odbywały się na terenie 2 hal sportowych, boiska, świetlicy oraz w klasach i pomieszczeniach Gimnazjum.

Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS województwa łódzkiego

Więcej: Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS województwa łódzkiego

 • PDF
 • Drukuj

Przypomnienie o obowiązku usuwania śniegu i lodu

Parzęczew, dnia 01.12.2010 r.

W związku z występowaniem intensywnych opadów śniegu oraz znacznymi spadkami temperatury, przypominam właścicielom lub użytkownikom nieruchomości o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Podstawa prawna: Art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami).

Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do usuwania wiszących sopli lodowych i nawisów śniegowych, stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektów oraz przebywających w pobliżu osób.
Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr. 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Parzęczew
/-/Ryszard Nowakowski

 • PDF
 • Drukuj

Uroczyste spotkanie Gminnej Komisji Wyborczej

W dniu 26 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste spotkanie Gminnej Komisji Wyborczej z nowo wybranym Wójtem Gminy Panem Ryszardem Nowakowskim oraz z nowo wybranymi radnymi Rady Gminy w Parzęczewie.

Zaświadczenia o wyborze wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Jadwiga Dominiak.

 • PDF
 • Drukuj

Bal Sylwestrowy w Forum Inicjatyw Twórczych

Bal Sylwestrowy w Forum Inicjatyw Twórczych

 • PDF
 • Drukuj

Podziękowania za udział w wyborach samorządowych

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem i wybraliście na wójta Naszej Gminy. Dziękuję za oddane na mnie głosy i obiecuję, że będę tak kierował gminą, aby dalej dynamicznie się rozwijała.

Gmina Parzęczew odnotowała najwyższą frekwencję w całym powiecie zgierskim – 61,39%, pozwoliło to na wprowadzenie do rady powiatu zgierskiego dwóch radnych, jest to duży sukces. Wyrazy uznania kieruję dla wszystkich członków gminnej komisji wyborczej i komisji obwodowych za bardzo sprawne i rzetelne przeprowadzenie wyborów.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Nowakowski
Wójt Gminy Parzęczew

Strona 97 z 102

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl