Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF
  • Drukuj

EDUPLUS. WIEDZA TO SAME PLUSY

Od września 2009 roku do lutego 2011 roku Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt pt. „Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne, kampania informacyjno-promocyjna”. Inicjatywa ta realizuje cele Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego i współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest promocja idei kształcenia ustawicznego wśród dorosłych mieszkańców województwa, a także instytucji rynku pracy oraz pracodawców, co w konsekwencji umożliwia zacieśnianie kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk zaangażowanych w proces edukacji permanentnej. Realizowane w ramach projektu działania zapewniają podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców województwa łódzkiego nt. korzyści płynących z kształcenia ustawicznego i możliwości kształcenia formalnego związanego z podnoszeniem kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Zintensyfikowane działania informacyjne wpływają na wyrównywanie szans edukacyjnych osób dorosłych, co z kolei sprzyja poprawie ogólnej ich sytuacji na rynku pracy.

 

Więcej: EDUPLUS. WIEDZA TO SAME PLUSY

Strona 102 z 102

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl