Logo
Lewa flaga
Prawa flaga
Menu
Dział
Linki

Agnieszka Wiśniewska

 

„Szkoła wiejska – perspektywy europejskie”

              Gdzie jest taka szkoła? Niedaleko, pod Ozorkowem, we wsi Chociszew, malowniczo położonej nad czystą rzeką Bzurą wśród pól i lasów ,  należącej do gminy Parzęczew w powiecie zgierskim. Na pierwszy rzut oka szkoła jakich wiele  w krajobrazach wiejskich. Okazałe, ładnie prezentujące się budynki – mieszczące izby lekcyjne, dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, świeżo wyremontowaną salę gimnastyczną, filię publiczno – szkolnej biblioteki – ciekawie wkomponowano w okalający je teren przyszkolny. Ładnie tu... I to przez okrągły rok.  Drzewa, które posadzono pewnie na początku istnienia szkoły, strzeliste dziś i rozłożyste  - dają przyjemny cień i służą dzieciakom jako kryjówki, kiedy te bawią się w chowanego podczas przerw, soczysta swą zielonością, równo przystrzyżona trawa, ogródki uczniowskie, plac zabaw z huśtawkami dla najmłodszych, boisko,  a wkrótce prawdziwa drewniana wiata – oto pejzaż chociszewski. Nie zatrudniamy żadnych fachowców, którzy porządkowaliby teren zielony. Robią to pracownicy administracyjni, ale także  dzieci, którym pokazujemy, że należy dbać o zieleń, teren szkolny i szanować przyrodę.

              Chociszew to typowa wieś, w której mieszkańcy prowadzą małe kilkuhektarowe gospodarstwa rolne i jednocześnie pracują w zakładach przemysłowych w pobliskich miejscowościach. Są wśród nich także osoby bezrobotne. Cóż, znak czasów. Szkoła podstawowa jest niewątpliwą chlubą wsi, wygrywa bowiem niektóre rankingi z placówkami  z miast. Uczy się tutaj siedemdziesięcioro uczniów w klasach 0 – VI, dojeżdżających z kilku okolicznych miejscowości . Kontakt z każdym naszym szkolnym dzieckiem jest bardzo łatwy, uczniowie znają się wzajemnie, nie ma tu miejsca na bycie anonimowym. Panuje  miła, domowa atmosfera. Każde dziecko czuje się bezpiecznie. Jest to niewątpliwy argument przemawiający na naszą korzyść i stawiający szkołę taką jak ta – niewielką, ale bardzo przychylną podopiecznym i , co ważne, bezpieczną, wysoko w rankingach szkół miejskich. Nieznane są nam zjawiska przemocy w szkole czy problem narkotyków, z jakimi borykają się nierzadko duże szkoły . Zresztą ewentualni dealerzy narkotykowi mieliby utrudnioną  drogę dostępu do uczniów , ponieważ po godzinie ósmej zamykane są drzwi wejściowe do szkoły i nikt obcy nie wejdzie do budynku niezauważony.

             Zajmujemy się zbiorowym nauczaniem i wychowywaniem. Obok funkcji podstawowych mamy i inne priorytety :staramy się również przygotowywać młode pokolenie do życia  w społeczeństwie i wykształcić w nim aktywne postawy społeczne. Na co dzień współpracujemy z różnymi instytucjami i organizacjami lokalnymi i gminnymi. Dzięki tej współpracy uczniowie czują przynależność do swojej miejscowości, poznają tradycje, nabywają nowych doświadczeń. Dla mieszkańców udział szkoły w życiu wsi jest ważny, wnosi radość, wzbudza pozytywne emocje. Dzieci mają możliwość przeżycia czegoś wartościowego. O systematycznej współpracy ze środowiskiem lokalnym można się naocznie przekonać przeglądając kronikę szkolną bądź antyramy, wiszące na ścianach szkolnych korytarzy, pełne zdjęć z  zabaw, imprez i uroczystości.

              Naszym spektakularnym sukcesem, dającym możliwość zacieśnienia relacji ze środowiskiem lokalnym i integracji,  było pozyskanie  środków z funduszy unijnych na zorganizowanie i prowadzenie w roku szkolnym 2005/2006 wielu kół zainteresowań, koła sportowego  oraz  zajęć o charakterze wyrównawczym i kompensacyjnym dla uczniów z dysfunkcjami. Dzięki pozyskanym wówczas środkom zorganizowaliśmy wiele ciekawych wycieczek, rajdów i wyjazdów poglądowych, a nasza „Szkolna Wigilia 2005” odbiła się szerokim echem  po okolicy i na trwałe zapisała się w kalendarzu uroczystości szkolnych. Wyjątkowo sympatyczna była współpraca uczniów z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich, które pokazały , jak ważne jest kultywowanie tradycji, podtrzymywanie pięknych, ludowych obyczajów – robienia palm wielkanocnych, malowania pisanek , wykonywania ozdób świątecznych i pieczenia ciast. Teraz także mamy się czym pochwalić. Pisanie projektów unijnych jest nam niestraszne, poszliśmy za ciosem i już wkrótce, na przełomie czerwca i lipca, wcielać będziemy kolejny  - „Leśni ludzie”. Będzie to dwutygodniowy obóz przetrwania, swoisty survival, przeznaczony dla uczniów z klas V- VI.

            Nie boimy się wyzwań, dbamy o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Kadra pracująca w tutejszej szkole to ludzie dobrze wykształceni (prawie wszyscy mają skończone  dwa i więcej kierunki studiów) , niezwykle zaangażowani w to, co robią na co dzień, czerpiący z pracy  z dziećmi wiele satysfakcji. I to także jest sukces, choć na papierze niezmierzalny. Nauczyciele , oprócz nauczania i wychowywania najmłodszych mieszkańców, żyją sprawami społeczności lokalnej. Rozumieją potrzebę duchowego przewodnictwa, pracują znacznie więcej niż wymaga tego obowiązek. Starają się pomóc wszystkim potrzebującym uczniom.  Przyjmując dodatkowe zadania nauczyciele głęboko wierzą, że ich praca odnosi zamierzone efekty, tym większe, jeśli będzie wspomagana przez szeroki krąg ludzi dorosłych, wśród których uczniowie przebywają, i współpracę ze środowiskiem lokalnym. W małych miejscowościach kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci jest niczym nieograniczony. Rodzice pomagają szkole w procesie nauczania i wychowania. Dzięki ich zaangażowaniu „uświadomienie uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i  że każdy ma wobec tej wspólnoty obowiązki”.

              Członkowie naszej lokalnej – chociszewskiej-  wspólnoty, tj. dzieci, ich rodzice, nauczyciele uczący, koordynator wszystkich działań na terenie szkoły -dyrektor – to grono ludzi, którym  zależy na wykreowaniu pozytywnego obrazu szkoły w środowisku bliższym i dalszym. Wszyscy na ten obraz pracują, czerpiąc przy tym wiele radości. Chcemy podzielić się naszymi osiągnięciami, przedsięwzięciami, akcjami, w których uczestniczymy. Jest ich wiele, kalendarz uroczystości szkolnych jest napięty, stale dzieje się u nas coś ciekawego.  Słyniemy z osiągnięć sportowych dziewcząt i chłopców i to nie byle jakich, bowiem szkolna drużyna piłki nożnej dziewcząt w minionym roku szkolnym zdobyła Mistrzostwo Polski! Chłopcy także zdobywają laury na piłkarskim polu , może nie tak spektakularne jak dziewczyny, choć nie tracimy nadziei, że i oni zostaną kiedyś mistrzami Polski. Specjalizujemy się w rozgrywkach w modnym w ostatnich latach unihokeju. Dyscyplina ta znalazła wśród naszych małych sportowców licznych miłośników, a z zawodów w unihokeja także przywozimy puchary i medale.

             Nową tradycją szkoły stała się akcja sportowa o charakterze integracyjnym pod nazwą „Polska biega” , która propaguje zdrowy styl życia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych. Uczestniczą w niej rodziny uczniów, mieszkańcy okolicznych wsi oraz przedstawiciele lokalnych władz. W jej program wchodzą biegi przełajowe  w różnych kategoriach wiekowych oraz piknik rodzinny , połączony z pieczeniem kiełbasek i przyrządzaniem prawdziwej wojskowej grochówki. Staramy się, aby każdy znalazł coś  interesującego dla siebie.

            Borykamy się, jak większość placówek oświatowych, z problemami natury finansowej, dlatego nasze działania zmierzają w kierunku pozyskania sponsorów. Mamy to szczęście, że znajdujemy ludzi i instytucje, dzięki którym dzieci z biedniejszych rodzin wyjeżdżają na „zielone szkoły”, a w minionym roku cała społeczność szkolna udała się do Krainy św. Mikołaja do Kołacinka. Każde dziecko otrzymało gwiazdkowy prezent.

            W szkole organizowane są zbiórki surowców wtórnych. Od wielu lat uczniowie uczestniczą w akcji „Sprzątanie świata”. Aktywnie działają takie organizacje, jak: PCK, SKS, SKO. Działania koła PCK upowszechniają wśród dzieci zasady bezpieczeństwa, promocji zdrowia i tolerancji. Uczą wrażliwości na potrzeby innych, właściwego instynktu społecznego, oddania i chęci pomocy najbardziej potrzebującym. Odbywa się to min. poprzez zbiórki pieniędzy  na święta.

             Członkowie SKO systematycznie, już od pierwszej klasy, oszczędzają pieniądze na wycieczki i inne cele.

              W szkole znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publiczno  - Szkolnej. Z jej zbiorów korzystają uczniowie, absolwenci oraz mieszkańcy okolicznych wsi.

               Za ladą szkolnego sklepiku natomiast stoją uczniowie sprzedający swoim młodszym kolegom i koleżankom słodycze, napoje i drobne pomoce szkolne. Młodzi ludzie uczą się  przy tym przedsiębiorczości i uczciwości.

               W planie pracy szkoły ujęte są i realizowane formy działań, które angażują szeroki  krąg osób i instytucji. Niektóre z tych przedsięwzięć powtarzają się cyklicznie i są tradycją szkoły.

              Funkcjonujemy na wsi, ale absolutnie nie mamy poczucia, że jesteśmy zaściankiem, głuchą prowincją, z której wszędzie daleko. Przeciwnie, jesteśmy dumni z tego, co udaje się nam osiągać, z sukcesów naszych uczniów, z faktu, że kiedy kończą Szkołę Podstawową       w Chociszewie, świetnie radzą sobie w kolejnych etapach swej edukacji, studiują. Jest to dowód na to, że w naszej szkole zdobywają solidne podstawy.

               Podwoje naszej szkoły są otwarte. Zapraszamy do nas dzieci nie tylko z obwodu. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, serdeczną, pełną zrozumienia i ciepła atmosferę, wszak szkoła jest dla młodych ludzi niemal drugim domem i dbamy o to, aby nasi podopieczni czuli się tutaj komfortowo. Apelujemy do rodziców, którym zależy na tym, aby ich dzieci otoczone były wszechstronną, zindywidualizowaną opieką. Potrafimy pomóc uczniom, którzy mają problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, z zaburzeniami społecznymi. Serdecznie zapraszamy. Bycie uczniem naszej szkoły to gwarancja sukcesu i wielu ciepłych wspomnień po latach, gdy sięga się pamięcią do macierzystej szkoły.

Tel. 42 – 718 – 60 – 94 ułatwi kontakt z nami.

 

Dolna belka
Prawa autorskie