Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Nowe stawki opłat za wodę

DSC_0276

Na dzisiejszej sesji Radni Gminy Parzęczew przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wprowadził trzy taryfy opłat. W najważniejszej taryfie (W1), dla mieszkańców gminy zaopatrywanych w wodę z gminnych stacji uzdatniania wody (dotyczy to 95% odbiorców) cena metra sześciennego wody wyniesie 2,77 zł. netto, czyli o cztery grosze mniej niż do tej pory, o 55 groszy wzrośnie natomiast stawka miesięczna za abonament. W praktyce oznacza to zmniejszenie opłat za wodę dla mieszkańców zużywających więcej wody.

Uchwała Rady Gminy

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl