Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Piękna cała wioska nasza

 

_DSC2543

W niedzielę 1 października w Tkaczewskiej Górze odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Piękna cała Tkaczewska nasza – wieś tradycji”.
Tkaczewska Góra to piękna wioska położona na krańcach gminy Parzęczew, otoczona lasami, urozmaicona Bzurą. W bardzo szybkim tempie wyludniała się wraz z rozwojem socjalizmu. Pod koniec lat 90-tych liczyła zaledwie 13 zamieszkałych domów. Dziś domów jest ok. 25, kilka w budowie i liczne letniskowe działki.
W nowych domach zamieszkali nowi ludzie, zauroczeni ciszą i pięknem okolicy wybrali to właśnie miejsce na resztę życia. Zaczęliśmy poznawać mieszkańców wsi i siebie nawzajem. Różnorodność zainteresowań, zawodów, wzajemna ciekawość siebie zaowocowała coraz częstszymi spotkaniami w domach, na spacerach, przy ognisku. Spotykamy się regularnie na: zebraniach sołeckich, czerwcowych zabawach, wiejskiej wigilii, święconym, pieczeniu chleba i pleceniu wianków. Uczestniczyliśmy w warsztatach ceramicznych, organizowaliśmy dla dzieci spotkania teatralne. Tych spotkań było coraz więcej, wzrastała nasza aktywność i pojawiła się potrzeba miejsca na wspólne spotkania.
I właśnie pod koniec 2016 roku Gmina zaproponowała nam użytkowanie nowo pozyskanej działki. Stojąc wśród pięknie zielonych chaszczy poczuliśmy się „prawie u siebie”.
Z inicjatywy Sołtys Małgorzaty Synowiec i Rady Sołeckiej powstał projekt pn.„Piękna cała Tkaczewska nasza – wieś tradycji”. W maju został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego i Gminy Parzęczew, w lipcu podpisano umowę. Celem projektu było:
- przybliżenie dzieciom i młodzieży nowej formy wykorzystania czasu wolnego
- stworzenie lokalnego miejsca dla działań kulturalnych i integrujących mieszkańców
- stworzenie atmosfery do kultywowania lokalnych tradycji i obyczajów
- zmotywowanie mieszkańców do zaistnienia na polu społeczności lokalnej ze swoimi zdolnościami i umiejętnościami.

Nad całością, z ramienia Gminy Parzęczew, czuwała P. Paulina Michalak z Referatu Funduszy Europejskich. Gmina zakupiła nam 2 namioty, 5 stołów, 10 ław, siatkę ogrodzeniową, bramę i furtkę. Mieszkańcy dokupili cement i farbę.
Do zakończenia projektu czasu było niewiele. Prace porządkowe rozpoczęliśmy na początku września. Najpierw panowie piłami, siekierami, kosiarkami usiłowali nadać terenowi użytkowy wygląd. Nie wiem czy przed zimą byśmy skończyli, gdyby nie pomoc Pana Wiesława Fornalczyka i dyrektora ZGK Pana Roberta Małolepszego. Następnie przystąpiliśmy do wykonania ogrodzenia. Dyrektor męskiej brygady Tadeusz M. koordynował, pracował i zachęcał innych. Ogrodzenie ukończyliśmy w terminie przez nas zaplanowanym. Następny etap to spotkania „przy grabiach i taczkach”. Nieodzownej codziennej pomocy udzielał nam sąsiad Stanisław, który oprócz swojej pracy pożyczał nam sprzęt, narzędzia oraz udostępnił dostęp do wody i prądu. Ostatnie dni upłynęły na upiększaniu działki, sadzeniu kwiatów podarowanych przez gospodarstwo ogrodnicze Asi i Marcina. Nie sposób wymienić wszystkich którzy włączyli się w fizyczną część projektu. Wiele serca i siły włożyliśmy w obecny wygląd naszego nowego miejsca.

 

W sobotę i niedzielę (30 września i 1 października) w godzinach przedpołudniowych odbyły się pierwsze spotkania z dziećmi. Oprócz naszych małych „tkaczewiaków” licznie przybyły dzieci ze szkół w Chociszewie i Parzęczewie, a także zaprzyjaźnione z naszą wsią dzieci z Janisławic z gminy Głuchów wraz ze swoimi wychowawcami. Pogoda dopisała. Dzieci poznały w jaki sposób wytwarzało się dawniej ser, czy podpłomyki. Dzięki warsztatom plastycznym okazało się, że zabawki niekoniecznie trzeba kupować, lecz można tworzyć wg swoich pomysłów. Zaproponowaliśmy dzieciom stare zabawy podwórkowe z dzieciństwa naszego, naszych rodziców, starodawne wyliczanki, gry i zabawy ruchowe. Chętnie poprzebierały się w elementy dawnych ubiorów, które choć mało wygodne spowodowały wiele radości przy tradycyjnym berku. Lekko zmęczeni i weseli przysiedliśmy przy tlącym się jeszcze ognisku z gotowymi podpłomykami i pysznym serem wymalowanym smakowitymi powidłami. Czas mijał przyjemnie i zbyt szybko. Złota polska jesień przepełniona promieniami słońca, zapachem lasu i piękno naszego krajobrazu spowodowały, że żal było Gościom odjeżdżać.
Niedziela godz. 13.00 to uroczyste przecięcie wstęgi początkujące działalność naszego Letniego Domu Kultury.
Miło nam było gościć: panią Marię Kaczorowską – Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim, panią Ilonę Rafalską – Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, panią Małgorzatę Dudek- Dyrektora Gminnego Zespołu ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Rawie Mazowieckiej, pana Ryszarda Nowakowskiego – Wójta Gminy Parzęczew, pana Władysława Krawczyka – Przewodniczącego Rady Gminy, naszych Radnych: panią Halinę Kubusińską i pana Bogdana Wydrzyńskiego, panią Agnieszkę Graczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzęczewie, pana Krzysztofa Pyciarza – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chociszewie oraz Zespół Ludowy „Wilkowiacy” z gminy Rawa Mazowiecka
Po uroczystym rozpoczęciu podziękowaliśmy wszystkim, którzy wspierali nas duchowo, finansowo i dobrą radą. Nasz skromny poczęstunek urozmaiciło danie z Wilkowic o nazwie salomony z banią. Była też część teatralna, w której Zespół „Wilkowiacy” przybliżył nam regionalny folklor ziemi rawskiej w przedstawieniu pt. „Pierzaki”. Rozmowy przy kawie i drożdżowych ciastach, z muzyką ludową w tle, były kontynuacją niedzielnego spotkania. Naszych miłych Gości żegnaliśmy wspólnym śpiewem.
Powoli zaczęły rodzić się następne inicjatywy już Letniego Domu Kultury w Tkaczewskiej Górze…

 

Anna Maj – mieszkanka Tkaczewskiej Góry

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl