Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF

Komunikat dotyczący turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników

 • poniedziałek, 03 kwietnia 2017 12:34
 • Wpisany przez Michał Kowalski

KRUS

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi informuje, iż w okresie wakacji organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Proponowane wyjazdy na turnusy trwające 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

 • w Szklarskiej Porębie – w terminie od 12 lipca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
 • w Świnoujściu – w terminie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
 • w Jedlcu – terminie od 31 lipca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

Z oferty mogą skorzystać dzieci:

 • w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2002–2010) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu
 • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok
 • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci:

 • jadące po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności
 • jadące po raz pierwszy
 • które odbyły rehabilitację w poprzednich latach i mają orzeczenie o niepełnosprawności

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 28 kwietnia br.

Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekunowie
prawni dzieci.

Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (42) 665 07 29.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl