Ukryj

Gmina Parzęczew

Ogłoszenia

# Tytuł artykułu Autor Odsłony
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Ogłoszenie Michał Kowalski 14
2 Kurenda - Zebranie wiejskie, wybory Sołtysa w Różycach Żmijowych Michał Kowalski 52
3 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dni Florentynowa Piotr Pisera 90
4 Kolonie dla dzieci rolników Michał Kowalski 123
5 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny Piotr Pisera 109
6 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi Michał Kowalski 125
7 Informacja Piotr Pisera 144
8 Informacja Michał Kowalski 126
9 Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na terenie gminy Parzęczew na rok 2017 Michał Kowalski 218
10 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ Michał Kowalski 295
11 Służba Celna ostrzega Michał Kowalski 383
12 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów Michał Kowalski 400
13 Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032 Michał Kowalski 300
14 Ogłoszenie Marta Gmerek 386
15 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Parzęczew Michał Kowalski 546
16 Ogłoszenia Ewa Łuczak 485
17 Ogłoszenie Michał Kowalski 499
18 Zapytanie ofertowe: Wykonanie demontażu istniejących barierek ochronnych oraz montaż nowych w holu głównym Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Michał Kowalski 650
19 Zapytanie ofertowe: Dostawa wraz z montażem i podłączeniem kotła warzelnego elektrycznego wraz ze skrzynką sterowniczą, przystosowanego do podgrzania i gotowania produktów przeznaczonych do spożycia Michał Kowalski 619
20 Komunikat Michał Kowalski 677

Strona 1 z 4

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl