Gmina Parzęczew

Ogłoszenia

# Tytuł artykułu Autor Odsłony
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi Michał Kowalski 29
2 Informacja Piotr Pisera 54
3 Informacja Michał Kowalski 49
4 Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na terenie gminy Parzęczew na rok 2017 Michał Kowalski 147
5 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ Michał Kowalski 215
6 Służba Celna ostrzega Michał Kowalski 284
7 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów Michał Kowalski 308
8 Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032 Michał Kowalski 216
9 Ogłoszenie Marta Gmerek 316
10 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Parzęczew Michał Kowalski 434
11 Ogłoszenia Ewa Łuczak 404
12 Ogłoszenie Michał Kowalski 423
13 Zapytanie ofertowe: Wykonanie demontażu istniejących barierek ochronnych oraz montaż nowych w holu głównym Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Michał Kowalski 575
14 Zapytanie ofertowe: Dostawa wraz z montażem i podłączeniem kotła warzelnego elektrycznego wraz ze skrzynką sterowniczą, przystosowanego do podgrzania i gotowania produktów przeznaczonych do spożycia Michał Kowalski 550
15 Komunikat Michał Kowalski 602
16 Komunikat Michał Kowalski 431
17 Postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie protestów przeciwko ważności wyborów Michał Kowalski 667
18 Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku Michał Kowalski 719
19 Oferty realizacji zadań publicznych Michał Kowalski 614
20 Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej Michał Kowalski 637

Strona 1 z 4

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl