Ukryj

Gmina Parzęczew

Ogłoszenia

# Tytuł artykułu Autor Odsłony
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dni Florentynowa Piotr Pisera 39
2 Kolonie dla dzieci rolników Michał Kowalski 63
3 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny Piotr Pisera 68
4 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi Michał Kowalski 77
5 Informacja Piotr Pisera 109
6 Informacja Michał Kowalski 88
7 Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na terenie gminy Parzęczew na rok 2017 Michał Kowalski 182
8 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ Michał Kowalski 258
9 Służba Celna ostrzega Michał Kowalski 324
10 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów Michał Kowalski 353
11 Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032 Michał Kowalski 251
12 Ogłoszenie Marta Gmerek 352
13 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Parzęczew Michał Kowalski 488
14 Ogłoszenia Ewa Łuczak 444
15 Ogłoszenie Michał Kowalski 463
16 Zapytanie ofertowe: Wykonanie demontażu istniejących barierek ochronnych oraz montaż nowych w holu głównym Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Michał Kowalski 605
17 Zapytanie ofertowe: Dostawa wraz z montażem i podłączeniem kotła warzelnego elektrycznego wraz ze skrzynką sterowniczą, przystosowanego do podgrzania i gotowania produktów przeznaczonych do spożycia Michał Kowalski 580
18 Komunikat Michał Kowalski 638
19 Komunikat Michał Kowalski 463
20 Postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie protestów przeciwko ważności wyborów Michał Kowalski 706

Strona 1 z 4

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl