Ukryj

Gmina Parzęczew

Ogłoszenia

# Tytuł artykułu Autor Odsłony
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Ogłoszenie Michał Kowalski 41
2 Kurenda - Zebranie wiejskie, wybory Sołtysa w Różycach Żmijowych Michał Kowalski 97
3 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dni Florentynowa Piotr Pisera 142
4 Kolonie dla dzieci rolników Michał Kowalski 174
5 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny Piotr Pisera 151
6 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi Michał Kowalski 170
7 Informacja Piotr Pisera 195
8 Informacja Michał Kowalski 153
9 Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na terenie gminy Parzęczew na rok 2017 Michał Kowalski 243
10 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ Michał Kowalski 323
11 Służba Celna ostrzega Michał Kowalski 428
12 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów Michał Kowalski 448
13 Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032 Michał Kowalski 342
14 Ogłoszenie Marta Gmerek 413
15 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Parzęczew Michał Kowalski 598
16 Ogłoszenia Ewa Łuczak 520
17 Ogłoszenie Michał Kowalski 526
18 Zapytanie ofertowe: Wykonanie demontażu istniejących barierek ochronnych oraz montaż nowych w holu głównym Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Michał Kowalski 682
19 Zapytanie ofertowe: Dostawa wraz z montażem i podłączeniem kotła warzelnego elektrycznego wraz ze skrzynką sterowniczą, przystosowanego do podgrzania i gotowania produktów przeznaczonych do spożycia Michał Kowalski 648
20 Komunikat Michał Kowalski 709

Strona 1 z 4

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl