Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF

Sesja Rady Gminy 7 lipca 2010 roku

 • poniedziałek, 05 lipca 2010 16:50
 • Poprawiony poniedziałek, 02 sierpnia 2010 14:10
 • Wpisany przez Michał Kowalski

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
Uprzejmie zapraszam na XLVI Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
zwołana na wniosek Wójta Gminy
która odbędzie się w dniu
07 lipca 2010 r. (środa) o godz. 12.,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania Gminy Parzęczew z Gminami: Dalików, Łęczyca i Wartkowice oraz Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pn. „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice” oraz realizacji tego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowej VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
  2. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2010 r. (dotacja dla OSP Parzęczew 2.000 zł.),
  3. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2010 r. (Zmiana klasyfikacji „4” cyfry dochodów projektów dofinansowanych z UE),
 4. Wolne wnioski i sprawy różne.
 5. Zamknięcie XLVI Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl