Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

"Z małych szkół w wielki świat..."

  • piątek, 29 września 2017 13:58
  • Wpisany przez Marta Gmerek

DSC_0370

Rozpoczęła się realizacja projektu „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Chociszewie i Gimnazjum w Parzęczewie”. Od września uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć jakie prowadzone są w ramach projektu. Są to zarówno zajęcia rozwijające dla dzieci uzdolnionych, jak i dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości, rozwijających kompetencje cyfrowe (programowanie i grafika). Przewidziano również cykl zajęć pn. „Kuźnia talentów” zawierający elementy biologii, chemii, fizyki i geografii, w którym uczestniczą gimnazjaliści. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie biorą udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych.
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze obejmują język polski, matematykę, informatykę oraz język angielski. Przewidziano również zajęcia socjoterapeutyczne oraz spotkania z logopedą i psychologiem dla uczniów o specjalnych potrzebach.
W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, książki, gry edukacyjne i artykuły biurowe. W obu szkołach pracownie komputerowe zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. Łączna wartość zakupionych pomocy to ponad 400 tysięcy złotych, natomiast całkowita wartość projektu to 783.071,25 zł. Wkład własny Gminy Parzęczew to 54.859,10zł
Projekt realizowany będzie przez dwa lata, do lipca 2019r.

zestwienie_znakw_EFS_Lodzkie_PR

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl