Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Budżet na 2022 rok uchwalony

Wójt Gminy Parzęczew  podczas wczorajszej sesji  przedstawił projekt budżetu na 2022 rok, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy.  Projekt budżetu zakłada dochody gminy ogółem w wysokości 33 123 769,45 złotych i wydatki na poziomie 34 202 934,62 złotych.

23,5 mln złotych to dochody bieżące zaplanowane z tytułu wpływów podatkowych, subwencji i dotacji. Natomiast 9,5 mln to dochody majątkowe. Zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż w latach ubiegłych ze względu na ogromy zakres inwestycji zaplanowanych do realizacji w najbliższych dwóch latach. Ponad 11 mln złotych to wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje, które były przygotowywane przez gminę przez ostatnie cztery lata. Działania inwestycyjne w tym czasie były ograniczane po to, aby wypracowana nadwyżka budżetowa pozwoliła na ich realizację w latach następnych. Wśród nich zaplanowano m.in. przebudowę Placu Kościuszki, zagospodarowanie terenu i budowę pumptracka nad zalewem, czy budowę  Regionalnego Centrum Rozwoju. Plan budżetu nie obejmuje jeszcze wszystkich środków jakie zostaną przeznaczone na inwestycje. Zaraz po nowym roku do budżetu włączone zostaną środki na inwestycje zaplanowane do realizacji w ramach programu Polski Ład, czyli budowę dróg w miejscowościach Nowomłyny, Sokola Góra, Tkaczewska Góra i Pustkowa Góra oraz budowę mostu na rzece Bzura w Nowomłynach.

Ze względu na przejęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z realizacją programu 500+ zmniejszą się dochody jak i wydatki w dziale Pomoc Społeczna.

Warto podkreślić, że to już czwarty budżet przygotowany w obecnej kadencji przyjęty przez Radę Gminy bez większych zastrzeżeń.  Wynika to z dobrej współpracy z Radą Gminy, konstruktywnego dialogu oraz zrozumienia potrzeb i ograniczeń finansowych przed jakimi stają samorządy. Dochody z tytułu subwencji oświatowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych będą w tym roku o blisko milion złotych niższe niż można by zakładać w stosunku do lat ubiegłych. Jest to wynik niekorzystnych dla samorządów zmian w przepisach. Po raz kolejny gminy pozbawiane są dochodów własnych, w konsekwencji czego muszą ograniczać wydatki na istotne dla mieszkańców przedsięwzięcia. Sytuacja ta zagraża realizacji inwestycji oraz ma duży wpływ na planowanie kolejnych. Chcąc zniwelować zagrożenia wynikające z tej sytuacji Gmina postanowiła sprzedać działki budowlane i przeznaczyć wpływy z tego tytułu na realizację swoich planów.

Back to top