Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dzień Strażaka

Ochotnicy z terenu gminy Parzęczew spotkali się wczoraj, aby wspólnie świętować Dzień Strażaka. W tym roku, nieprzypadkowo, gospodarzem obchodów była miejscowość Opole, albowiem tamtejsza jednostka OSP, niedawno została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Uroczysty apel rozpoczął się od meldunku dowódcy uroczystości Romana Kuzaniaka. W następnej kolejności odśpiewano hymn narodowy. Podczas przemówienia Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Parzęczewie, druh Ryszard Nowakowski podziękował strażakom za pełnioną służbę i złożył życzenia z okazji ich święta. W dalszej części uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie kluczyków do auta, które jednostka z Opola otrzymała od Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu. Komendant, st. bryg Paweł Malinowski przekazał kluczyki Prezesowi OSP Opole Marianowi Durskiemu, natomiast Kapelan Powiatowy Straża?ów ks. Zdzisław Sudra dokonał poświęcenia auta.  Podczas uroczystości odczytano również decyzję o włączeniu jednostki OSP Opole do KRSG. Komendant wręczył również pierwsze dwanaście decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego druhom seniorom.
Dziś, w dniu s?w. Floriana, Druhnom i Druhom z jednostek OSP z terenu gminy Parzęczew dzie?kujemy za ofiarna? słuz?be? oraz dbanie o nasze bezpieczen?stwo. W imieniu całej społecznos?ci naszej gminy dzie?kujemy za pomoc niesiona? drugiemu człowiekowi w najtrudniejszych sytuacjach, w chwilach zagroz?enia z?ycia ludzkiego.
Drodzy Straz?acy, niech nigdy nie opuszcza Was zdrowie, satysfakcja zawodowa oraz szcze?s?cie w z?yciu prywatnym. Życzymy, by ta trudna i odpowiedzialna służba była źródłem wyłącznie satysfakcji i zadowolenia, a poczucie dobrze pełnionej misji nigdy Was nie opuszczało. Niech s?w. Florian otacza Was opieka? w kaz?dej chwili Waszej słuz?by!
 
Back to top