Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Gmina sprzedaje drewno opałowe i tartaczne

Gmina sprzedaje drewno opałowe i tartaczne

Wójt Gminy Parzęczew informuję, że posiada w sprzedaży:

  • Drewno tartaczne wielkowymiarowe liściaste (topola), WD3 – klasa jakości D, 3-cia klasa grubości, ogólnego przeznaczenia, w ilości około 10 m3.
    Cena minimalna 214,87 zł netto / m3.
    Drewno składowane jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, gdzie można dokonać oględzin w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  • Drewno średniowymiarowe opałowe, gr. S4, różnych gatunków, pochodzące z wycinki zadrzewień przydrożnych w ilości około 13 m3.
    Cena minimalna 123,67 zł netto / m3.
    Drewno składowane jest na terenie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, gdzie można dokonać oględzin w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Ofertę (na załączonym druku) wraz z podaniem ceny należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1 w pokoju nr 24.

Ofertę można składać na dowolną ilość drewna, przy czym Sprzedający dokona sprzedaży po cenie najwyżej zaoferowanej dla danego rodzaju (drewna tartacznego lub drewna opałowego)

W przypadku złożenia ofert o takich samych cenach Sprzedający wezwie do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

W przypadku zakupu drewna należy dokonać zapłaty na konto Urzędu Gminy Nr 18 8786 0001 0030 0458 2000 0013 lub w kasie Urzędu Gminy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji na ww. temat w godzinach pracy Urzędu Gminy, udziela Pan Mariusz Ostrowski, tel. 42/718-60-95 wew. 103 lub 728-928-938.

Back to top