Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Harmonogram odbioru popiołu z Gminy Parzęczew w okresie od 01.10.2013 do 31.12.2014r.

Odbiór popiołu w pojemnikach do tego przeznaczonych wystawionych rano przed posesję odbywać się będzie w godz. 6.30-18.00. Dopuszcza się możliwość wykorzystania pustych pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych.

Back to top