Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

I Konkurs Recytatorski z cyklu ?Poeci zapomniani?

I Konkurs Recytatorski z cyklu „Poeci zapomniani”


 1. Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie.

 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych osób w wieku 15 – 20 lat, zamieszkujących powiat zgierski bądź reprezentujących instytucje powiatu zgierskiego.

 3. Bieżąca edycja konkursu poświęcona jest twórczości Władysława Broniewskiego.

 4. Cele konkursu:

  a) popularyzowanie poezji jako szczególnej formy wypowiedzi,

  b) kształtowanie wrażliwości na piękno języka,

  c) promowanie sztuki żywego słowa w środowisku młodzieżowym,

  d) promowanie twórczości poetów rzadziej wspominanych.

 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie co najmniej jednego dowolnie wybranego przez siebie tekstu poetyckiego spośród utworów Władysława Broniewskiego.

 6. Oceny recytowanych tekstów dokona jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody i wyróżnienia.

 7. Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca wynosi 400 zł.. W konkursie przewidziane są też nagrody książkowe.

 8. Kryteria oceny:

  a) dobór repertuaru,

  b) interpretacja utworu,

  c) technika żywego słowa,

  d) ogólny wyraz artystyczny.

 9. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić organizatorom do dnia 25 marca 2009 roku, dostarczając wypełnioną kartę zgłoszenia (karta dostępna na stronie www.parzeczew.pl ) na adres:

   

  Forum Inicjatyw Twórczych

  Ul. Ozorkowska 3; 95-045 Parzęczew

  z dopiskiem: Konkurs recytatorski „Poeci zapomniani”

  lub drogą elektroniczną na adres: referat_kultury@parzeczew.pl

   
 10. Chęć uczestnictwa mogą zgłaszać instytucje w imieniu osób zainteresowanych udziałem w konkursie, a także osoby fizyczne bez patronatu instytucji.

 11. Konkurs jest jednoetapowy, wszyscy uczestnicy zaprezentują przygotowane teksty 3.04.2009 roku w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych, ul. Ozorkowska 3; 95-045 Parzęczew. Szczegółowych wyjaśnień udzielają organizatorzy konkursu: tel. 042-299-79-23, e-mail: referat_kultury@parzeczew.pl

 12. Nadesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Back to top