Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

II Europejskiego Forum Młodych Rolników 9-12 listopada 2008

II Europejskiego Forum Młodych Rolników 9-12 listopada 2008

    W dniach 9-12 października 2008 roku odbędzie się II Europejskie Forum Młodego Rolnika pod Honorowym Patronem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w Rawie Mazowieckiej. Będzie to impreza promująca dorobek polskiego i regionalnego rolnictwa na arenie europejskiej. Jej celem jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie wspierania innowacyjności rozwiązań a rolnictwie, a także poszerzenie wiedzy fachowej oraz nawiązanie kontaktów na płaszczyźnie samorządowej i branżowej. Odbędą się wykłady pn. „Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance)”, „Aktualne problemy w rozrodzie bydła”, Wpływ globalizacji na hodowlę i produkcję trzody chlewnej”, „Nowe ważne ekonomicznie choroby trzody chlewnej”, „Wyzwania dla producentów owoców w Europie, w kontekście postępujących zmian na globalnym rynku”, oraz „ Energia odnawialna i możliwości pozyskiwania surowców”.
Back to top