Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja nt. klęski suszy na terenie gminy Parzęczew

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach poinformował, że w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku (02 i 03 okres raportowania) stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Aktualnie (na dzień 22.06.2018r.) susza rolnicza na terenie gminy Parzęczew występuje wśród upraw:

  • zbóż jarych, zbóż ozimych, warzyw gruntowych, roślin strączkowych, krzewów owocowych i truskawek na I kategorii gleby (piasek luźny, piasek słabo gliniasty),
  • zbóż jarych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, krzewów owocowych i truskawekna II kategorii gleby (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty mocny).

Na III kategorii gleby (glina lekka i glina lekka pylasta) – kryterium suszy nie zostało przekroczone.

Rolnicy mogą zgłaszać do Urzędu Gminy w Parzęczewie szkody wynikłe z klęski suszy i wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Parzęczew. 

Więcej na temat monitoringu suszy rolniczej na stronie: www.susza.iung.pulawy.pl.

Back to top