Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie gminy Parzęczew oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

I N F O R M A C J A

WÓJTA   GMINY  PARZĘCZEW

z dnia 20 września 2007 r.

        Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn.zm.) w związku z uchwałą Nr CXV/170/98 Zarządu Gminy Parzęczew z dnia 28 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania z późniejszą zmianą – uchwała Nr XLVII/348/2002 Rady Gminy  w Parzęczewie z dnia 20 czerwca 2002 r.

i n f o r m u j ę

o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie gminy Parzęczew oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodów głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Florianki, Gołaszyny, Ignacew Folwarczny, Ignacew Parzęczewski, Janów, Julianki, Parzęczew, Piaskowice, Skórka, Stary Chrząstów,  Śliwniki, Śniatowa, Wielka Wieś, Wytrzyszczki, Żelgoszcz

Szkoła Podstawowa w Parzęczewie

ul. Parkowa nr 6

95-045 Parzęczew

2.

Anastazew, Florentynów, Ignacew Podleśny, Ignacew Rozlazły , Mariampol, Nowomłyny, Sokola Góra, Tkaczewska Góra

„AGRO-FLORYDA” s.c.

Mariampol nr 14

95-045 Parzęczew

3.

Bibianów, Chociszew, Duraj, Konstantki, Kowalewice, Mamień, Mikołajew, Nowa Jerozolima, Orła, Pustkowa Góra, Radzibórz

Szkoła Podstawowa w Chociszewie 

Chociszew nr 40 

95-045 Parzęczew

  4.

Chrząstów Wielki, Chrząstówek, Kozikówka, Leźnica Wielka, Mrożewice, Opole, Różyce, Różyce Żmijowe, Sulimy, Trojany

Budynek Poszkolny 

Różyce nr 17 

95-045 Parzęczew

5.

Leźnica Wielka – Osiedle

Klub Garnizonowy w Leźnicy Wielkiej-Osiedle bl. nr 1 

95-043 Leźnica Wielka

 

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 1 w  Parzęczewie dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,  którzy mogą w nim głosować po złożeniu wniosku do dnia 11 października 2007r., do Urzędu Gminy, o dopisanie do spisu wyborców w tym obwodzie głosowaniau w godzinach 600–2000.

Informacje w sprawach rejestru i spisu osób uprawnionych do głosowania  oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w miejscowym Urzędzie Gminy, pokój nr 7 tel. 718-60-81, fax. 718-60-66.

WÓJT  GMINY  PARZĘCZEW

 / – /                   

                                                                            RYSZARD   NOWAKOWSKI

 

Back to top