Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: ?Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew (III).?

 Parzęczew, dn. 24.04.2007 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYŁONIENIA WYKONAWCY na zadanie pn.:
„Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków
w wiejskiej gminie Parzęczew (III).”
  

     Wójt Gminy Parzęczew informuje, że w dniu 18.04.2007 roku upłynął termin na wniesienie protestu w związku z czym postępowanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą – firmą „ROTO-POL”, Tomasz Cichecki z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wola Grzymkowa 25a, nastąpi w dniu jutrzejszym tj. 25.04.2007 roku.
Back to top