Informacja o wynika postępowania zapytania ofertowego nr 4/2017

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający – Gmina Parzęczew – informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 4/2017 z dnia 06.09.2017 r. na zakup odczynników chemicznych wraz z dostawą na potrzeby realizacji projektu pn.: „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Chociszewie i Gimnazjum w Parzęczewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Back to top