Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania

Parzęczew, dnia 23.10.2006 r.

R-g 341/ZP/PN/12/06

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 


 

            Wójt Gminy Parzęczew informuję, że po dokonaniu ponownej oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew, odrzucone zostały wszystkie oferty złożone w w/w postępowaniu tj. przez firmę:


„WOBET – HYDRET” Ryszard Cichecki,  z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wola Grzymkowa 25 A, na podstawie artykułu 89 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

oraz

„TECH – BUD” Stanisław Tomczak z siedzibą w 95-100 Zgierz, ul. Złota 12 na podstawie artykułu 89 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na  podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Back to top