Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Karta zgłoszeniowa do konkursu recytatorskiego

KARTA ZGŁOSZENIA

I Konkurs Recytatorski z cyklu „POECI ZAPOMNIANI”

poświęcony Władysławowi Broniewskiemu

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………….

Wiek uczestnika …………………………..

Adres, nr telefonu i e-mail uczestnika

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tytuł utworu

………………………….………………………………………………………………

Instytucja delegująca

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………

podpis

(w przypadku zgłoszenia drogą

elektroniczną imię i nazwisko

osoby wypełniającej kartę)

Karta zgłoszenia.doc

Karta zgłoszenia.odt

Back to top