Kategoria: Rewitalizacja miejscowości Parzęczew

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Parzęczew poprzez nadanie i przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenie zdegradowanym.

Back to top