Kategoria: Z małych szkół w wielki świat

„Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej szkół poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego, doskonalenie nauczycieli i stworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017/19.

Back to top