Komórki organizacyjne w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Wójt Gminy – Ryszard Nowakowski (wojt@parzeczew.pl) Zastępca Wójta Gminy  – Grzegorz Zawadzki (tel. 42 718-60-95 w. 103, g.zawadzki@parzeczew.pl) Sekretarz – Jolanta Żłobińska (tel. 42 718-60-95 w. 105, sekretarz-ugp@parzeczew.pl) Referat Finansów Skarbnik Gminy – Aneta Cybulska (tel. 42 718-60-14 w. 107, skarbnik_gminy@parzeczew.pl) Inspektor ds. księgowości budżetowej – Małgorzata Chmielecka (tel. 42 718-60-14 w. 115, m.chmielecka@parzeczew.pl) Inspektor … Czytaj dalej Komórki organizacyjne w Urzędzie Gminy w Parzęczewie