Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Laptopy „Zdalna szkoła”

Wczoraj pisaliśmy o pozyskaniu przez Gminę Parzęczew środków na zakup komputerów dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w prowadzonych on-line zajęciach ze względu na brak sprzętu. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów rząd przeznaczył 186 mln zł.

Dziś zakupione laptopy dotarły do szkół podstawowych w Parzęczewie i w Chociszewie. Dyrektorzy zostali zobligowani do podzielenia urządzeń między najbardziej potrzebujących uczniów.

Na zakup sprzętu Gmina Parzęczew pozyskała 60 tys. zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, finansowanego w 100% z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Udało się zakupić kilkadziesiąt laptopów, które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy Parzęczew. Dzięki temu nie będą pozbawieni możliwości zdalnej nauki.

 

Back to top