Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Młodzieżowa redakcja internetowa

Podczas dzisiejszych komisji Rady Gminy w Parzęczewie, Radni dyskutowali m.in. nad koncepcją utworzenia młodzieżowej redakcji internetowej. Pomysł polega na stworzeniu platformy, która będzie narzędziem dla młodych mieszkańców do wypowiadania się na tematy dla nich ważne. W obradach uczestniczyła Pani Agnieszka Barczyk Sitkowska – specjalistka z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, która będzie pełniła funkcję niezależnego koordynatora redakcji.
Jest to kolejne działanie, po jubileuszowym fanpage’u zachęcające mieszkańców do włączenia się w życie gminy, a tym samym zaproszeniem do współzarządzania oraz decydowania o jej rozwoju. Młodzieżowa redakcja internetowa ma dać młodzieży szansę do wyrażania swoich opinii, do aktywności publicznej i społecznej, a z drugiej strony zapewnić konstruktywny dialog między młodzieżą a władzami gminy. – Chcielibyśmy, aby młode pokolenie naszych mieszkańców wiedziało, że może mieć realny wpływ na wprowadzanie pozytywnych zmian w swoim najbliższym otoczeniu, reagować na to, co się wokół nich dzieje, dzielić swoimi spostrzeżeniami i wątpliwościami.
Formuła redakcji z założenia ma być otwarta. Każdy, kto chciałby w jakikolwiek sposób wyrażać swoją opinię, komentować wydarzenia – czy to za pomocą treści pisanej, przekazu filmowego, czy w jakiejkolwiek innej formie będzie mile widziany.
W ramach działalności redakcji zapanowano zajęcia doskonalące warsztat dziennikarski, w tym szkolenia i warsztaty z fotografii, obróbki zdjęć i montażu krótkich filmów. Przewiduje się również spotkania z youtuberami i blogerami oraz wizyty studyjne w profesjonalnych mediach.
Zachęcamy do udziału w tym projekcie – śledźcie naszą stronę – już niebawem ogłosimy rekrutację do redakcyjnego zespołu. Zapraszamy!
Back to top