Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Parzęczew

logo_efs_kapital_ludzki

                                        logo_efs_kapital_ludzki

W 2014r. zostaną zmodernizowane oddziały przedszkolne, tzw. klasy ?0?  w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie oraz w Szkole Podstawowej w Chociszewie w ramach projektu pt. ?Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Parzęczew?  realizowanego przez Gminę Parzęczew. 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych będzie polegała na odpowiednim doposażeniu i dostosowaniu ich do potrzeb dzieci młodszych, tj. 3 ? 4 latków. W ramach projektu zostaną doposażone szkolne place zabaw. Ponadto, przed Szkołą Podstawową w Parzęczewie wymienione zostanie stare ogrodzenie oraz wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia placu zabaw. Planuje się również dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i zmodernizowanie toalet dla personelu, a także zakup brakującego wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach. W Szkole Podstawowej w Chociszewie zostanie również doposażona kuchnia poprzez zakup segmentu i sprzętu kuchennego.  Dla oddziałów przedszkolnych zostaną zakupione meble i wyposażenie, rolety okienne, meble wypoczynkowe, meble szatniowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, sprzęt ICT i audiowizualny, tj. laptopy, projektory, tablice interaktywne z  oprogramowaniem, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne. Grzejniki będą zabezpieczone zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy. Celem ww.  działań jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Parzęczew poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w szkołach, atrakcyjną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem  nowoczesnego sprzętu elektronicznego, zabawek i pomocy dydaktycznych, a tym samym wzrostu atrakcyjności szkół (oddziałów przedszkolnych) skutkującym zwiększeniem liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i osiągnięciem wysokiej jakości edukacji w Gminie. 

Środki finansowe jakie zostały przeznaczone na realizację projektu to kwota 261 810,15 zł. Projekt w 100% sfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zakończenie projektu zaplanowano na październik br.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Parzęczew

logo_efs_kapital_ludzki

                                        logo_efs_kapital_ludzki

W 2014r. zostaną zmodernizowane oddziały przedszkolne, tzw. klasy ?0?  w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie oraz w Szkole Podstawowej w Chociszewie w ramach projektu pt. ?Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Parzęczew?  realizowanego przez Gminę Parzęczew. 

(więcej…)

Back to top