Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Referat Kultury Urzędu Gminy w Parzęczewie zaprasza do wzięcia udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ?CZARNO NA BIAŁYM?

Referat Kultury Urzędu Gminy w Parzęczewie zaprasza do wzięcia udziału

w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

CZARNO NA BIAŁYM”

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, którzy ukończyli 16 lat, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

 1. Cele i założenia:

  • popularyzacja twórczości literackiej,

  • promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy o dowolnej tematyce. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

 1. Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór.

 1. I miejsce w konkursie nagrodzone zostanie nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł.

 1. Każdy z utworów winien być przesłany w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego.

 1. Do każdej pracy opatrzonej godłem (prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą imię, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu autora oraz adres e-mail.

 1. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2008 roku. Prace należy przesyłać na adres:

Urząd Gminy w Parzęczewie

Referat Kultury

Ul. Ozorkowska 3; 95-045 Parzęczew

z dopiskiem: KONKURS POETYCKI „CZARNO NA BIAŁYM”

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego rozstrzygnięcia w grudniu 2008 r. Informacja o miejscu i dokładnym terminie rozstrzygnięcia znajdzie się po 20 listopada 2008 r. na stronie internetowej www.parzeczew.pl

 1. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów prac werdyktu Jury (informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej www.parzeczew.pl). Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

 1. Szczegółowe informacje:

Referat Kultury Urzędu Gminy w Parzęczewie

Tel. (42) 299 79-23

e-mail: referat_kultury@parzeczew.pl

koordynator: Renata Nolbrzak tel. 500-108-816


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Back to top