Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 22 lutego 2007 roku.

Uprzejmie zapraszam na VI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu

22 lutego 2007 r. (czwartek) o godz. 10,00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Projekt porządku dziennego sesji

 

Otwarcie VI Sesji.

Zatwierdzenie porządku dziennego sesji.

1.

 Przyjęcie protokołu  z V Sesji Rady Gminy z dnia 08.02.2007 r.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o pracy komisji stałych i działaniach  w okresie od ostatniej sesji, oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Agroinkubatora Przedsiębiorczości w Parzęczewie.

3.

Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Parzęczew w 2006 r.

5.

Interpelacje i zapytania radnych.

6.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie   projektów uchwał:

 

1/

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2006 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie.

 

2/

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla.

7.

Wolne wnioski i sprawy różne.

8.

Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

    Władysław Krawczyk

Back to top