Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 23 listopada 2006 roku.

Uprzejmie informuję, że I Sesja Rady Gminy w Parzęczewie, odbędzie się w dniu  

23 listopada 2006 r. (czwartek) o godz. 11,00  

 w sali posiedzeń Rady Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1.

Ślubowanie Radnych i Wójta Gminy.

Zatwierdzenie porządku dziennego sesji

1.   Ustalenie składu liczbowego Komisji Skrutacyjnej,

2.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, dla przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

3.   Wybory Przewodniczącego Rady Gminy:  

1/ zapoznanie z zasadami głosowania przedstawionymi przez Komisję Skrutacyjną,


2/ zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego  Rady Gminy, 
 

3/ przeprowadzenie tajnego głosowania przez komisją skrutacyjną,


4/ przedstawienie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną,


5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, 

 

4.   Przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Rady.  

5.   Wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy:

1/ zapoznanie z zasadami głosowania przedstawionymi przez Komisję Skrutacyjną,


2/ zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczących  Rady Gminy,


3/ przeprowadzenie tajnego głosowania przez komisją skrutacyjną,


4/ przedstawienie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną,

5/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

 6.   Powołanie składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy.  

1/ rozpatrzenie ankiet radnych, zgłoszonych do Przewodniczącego Rady Gminy
    wyrażających akces w pracach  poszczególnych komisji,

2/ ustalenie liczby członków Komisji Samorządowej, Komisji Oświaty, Komisji
          Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej.

3/ dyskusja i przeprowadzenie głosowania   jawnego, 
 

     4/ podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady
        Gminy.

 

Przerwa w obradach w celu odbycia posiedzeń  komisji  i wyłonienia przewodniczących i wiceprzewodniczących  komisji.

 

7.   Powołanie Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych

      1/ zgłaszanie kandydatów przez komisje stałe,
 

      2/ dyskusja i przeprowadzenie głosowania   jawnego,

 
 3/ podjęcie uchwały w sprawie powołania  Przewodniczących i  Wiceprzewodniczących
     Komisji Stałych Rady Gminy

 

8.   Wolne wnioski i sprawy różne. 
 
 

9.    Zamknięcie I Sesji Rady Gminy.

 
Przewodniczący Rady IV kadencji
Mirosław Gajewski       

Back to top