Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 25 października 2006 r.

Uprzejmie informuję, że L (50) Sesja Rady Gminy w Parzęczewie, 
odbędzie się w dniu

 25 października 2006 r. (środa) o godz. 10,00

w sali posiedzeń Rady Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1.

 

Projekt porządku dziennego Sesji.

 

 1. Przyjęcie protokołu z  XLIX Sesji Rady Gminy w Parzęczewie.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach komisji stałych.
 3. Informacja  o ważniejszych działaniach Wójta Gminy w okresie  od ostatniej sesji.
 4. Interpelacji i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie komisji konkursowej „Czysta zagroda – piękniejsza wieś”.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych w 2006 r.
 8. Sprawozdanie  z działalności Rady Gminy w Parzęczewie IV kadencji w latach
  2002-2006
 9. Sprawozdanie  Wójta Gminy o stanie gminy.

 

 1. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał:

1/ w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2006 – 2010,

     2/ w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego „Zapobieganie chorobom poprzez
     badania USG” na 2007 rok

3/ w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego  „Zapobieganie i wykrywanie przewlekłych chorób płuc i alergii układu oddechowego” na 2007 rok.

4/ w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok.

5/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r. (dotyczy zwiększenia budżetu o kwotę 30.200zł)

6/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r. (dotyczy zwiększenia budżetu o kwotę 17.027 zł)

7/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r. (dotyczy przeniesień wydatków  budżetu w kwocie 13.300 zł)

8/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r. (dotyczy zmniejszenia budżetu gminy o kwotę 34.708 zł)

9/ w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Gminy Parzęczew na 2006 r. (Uchwały Nr  XLVII/553/06 z dnia 20 lipca 2006 r.)

10/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r. (dotyczy zmniejszenia budżetu gminy o kwotę 585.760 zł.)

11/ w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

12/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r. (dotyczy zwiększenia budżetu  gminy o kwotę 485.760 zł)

11. Wolne wnioski  i sprawy różne.
12. Zamknięcie  L Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący  
Rady Gminy    
Mirosław Gajewski

Back to top