Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 26 czerwca 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 

Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy w Parzęczewie, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 r. (czwartek) o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

I. Otwarcie XXI Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

1.

Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady z dnia 29 maja 2008 r.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu czerwcu.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.

Wolne wnioski.

6.

Informacja o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego w gminie Parzęczew.

7.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,

2/

w sprawie likwidacji Przedszkola w Parzęczewie,

3/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 r.

( dotyczy sponsoringu Dni Parzęczewa w kwocie 2.500 zł.

4/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 r.

( dotyczy przeniesień w budżecie w kwocie 3.913,00 zł.)

5/

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Punkt przedszkolny w Parzęczewie miejscem przyjaznym wszechstronnemu rozwojowi dziecka”.

8.

Wolne wnioski i sprawy różne.

9.

Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk      

Back to top