Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 26 lutego 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE

Uprzejmie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,

która odbędzie się w dniu
26 lutego 2009 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

I. Otwarcie XXVIII Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

 1.  

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2009 r

 1.  

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami o pracach komisji w m-cu lutym oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Chociszewie.

 1.  

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

 1.  

Wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla Pani Izabeli Cytrowskiej i Panu Robertowi Cytrowskiemu.

 1.  

Interpelacje i zapytania radnych.

 1.  

Wolne wnioski.

 1.  

Informacja o realizacji planu budowy dróg oraz o planowanych remontach dróg gminnych w 2009r.

 1.  

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/

w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015,

 1.  
2/

w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Leźnica Wielka- Osiedle na lata 2008-2015,

 1.  
3/

w sprawie regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Parzęczew,

 1.  
4/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2009.

 1.  
5/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego „Zapobieganie chorobom poprzez badania USG” na 2009 rok,

 1.  
6/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2009 r.

( Uchwała zwiększa budżet o kwotę 44.736,05 zł.)

 1.  
7/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2009 rok,

(Podział rezerwy ogólnej w kwocie 6.100,00 zł.)

 1.  
8/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na rok 2009,

(uchwała zwiększa budżet o kwotę 57.598 zł)

 1.  
9/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Parzęczew na lata 2007-2014

 1.  
10/

w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Parzęczew,

 1.  
11/

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Parzęczewie wyrażające sprzeciw wobec wydania koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego „Rogóźno” na terenie Gminy Zgierz.

 1.  

Wolne wnioski i sprawy różne.

 1.  

Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk     

Back to top