Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 27 września 2007 roku.

Uprzejmie zapraszam na XII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu
27 września 2007 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny

Otwarcie XII Sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady z dnia 14 sierpnia 2007 r.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu wrześniu.

3. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski.

6. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Parzęczew za I półrocze 2007 r. oraz informacje

o przebiegu wykonania planu finansowego GBP i GOZ w Parzęczewie za I półrocze 2007 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

    1/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.

        (Uchwała zwiększa budżet o kwotę 163.211 zł)

    2/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.

        ( Uchwała dokonuje przeniesień wydatków w kwocie 33.736 zł.)

    3/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji
        przedmiotowej.

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

9. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy.

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                    Władysław Krawczyk

Back to top