Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 29 listopada 2007 roku.

Uprzejmie zapraszam na XIV Sesję Rady Gminy w Parzęczewie, która odbędzie się w dniu
29 listopada  2007 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny

Otwarcie XIV Sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad  i zatwierdzenie porządku obrad.
1.
 Przyjęcie protokołu  z XIII Sesji Rady z dnia  25 października 2007 r.
2.
Informacja Przewodniczącego Rady  o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu październiku br. oraz informacja  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w dniu 18.10.2007 r.
3.
Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
5.
Wolne wnioski
6.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
1/
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
2/
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew,
3/
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego,
4/
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5/
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.
(Uchwała zwiększą budżet o kwotę 102.595 zł)
6/
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.
(Uchwała dokonuje zwiększenia budżetu o kwotę 194.206,24 zł)
7/
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.
(Uchwała  dokonuje przeniesień dochodów o kwotę 91.372 zł)
8/
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.
( Uchwała zwiększa budżet o kwotę 25.125 zł.)
9/
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.
(Uchwała zwiększa budżet o kwotę 12.200 zł.)
10/
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.
(Uchwała dokonuje przeniesień wydatków  w kwocie 15.250 zł.)
11/
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/122/07 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 25 października 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2007 r.
7.
Wolne wnioski i sprawy różne.
8.
Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy.
 
                                                                                    Przewodniczący Rady  

Władysław Krawczyk  

Back to top