Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Skutki wichur w Gminie Parzęczew

Silne wichury, które przechodzą nad Polską przyczyniły się do ogromnych strat materialnych w naszej gminie. Bez wątpienia można stwierdzić, że jej skutki przybrały rozmiary klęski żywiołowej.

Zniszczone zostały budynki, samochody i drzewa. Uszkodzony został budynek Szkoły Podstawowej w Chociszewie – zerwana została warstwa ocieplenia dachu na sali gimnastycznej. Od rana wiele wsi pozostaje bez prądu. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin strażacy z gminnych jednostek OSP interweniowali kilkadziesiąt razy – wyjeżdżali do usuwania powalonych drzew, oraz linii telefonicznych i energetycznych. Strażacy pomagają również mieszkańcom zabezpieczać uszkodzone budynki.

Najbardziej ucierpiały wsie Różyce, Sulimy, Mrożewice i Chociszew. Wójt Gminy Ryszard Nowakowski rozmawiał z najbardziej poszkodowanymi mieszkańcami. Od rana wydawane były plandeki do zabezpieczenia uszkodzonych budynków, z których wiatr pozrywał dachy. Na razie trudno ocenić ich dokładną liczbę, ponieważ trwa ich ewidencjowanie. Na szczęście nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców.

W Urzędzie Gminy powołana została specjalna komisja do szacowania strat i ustalania szkód powstałych w wyniku  wystąpienia zdarzeń losowych. Zadaniem pracowników jest sporządzenie protokołów w celu przesłania ich do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, aby można było jak najszybciej uruchomić pomoc finansową dla mieszkańców. 

Zgodnie zasadami udzielania pomocy finansowej może to być pomoc „doraźna” na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz pomoc na remont i odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 tys. zł, a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 tys zł.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami udzielania wsparcia na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych.

Prosimy wszystkie poszkodowane osoby o zgłaszanie szkód w celu oszacowania strat. Zgłoszenia przyjmowane będą od 18 lutego 2022 r. od godz. 10:00 pod numerem telefonu 503 140 413 oraz pocztą elektroniczną pod adresem gzzk@parzeczew.pl.

Dziękujemy wszystkim służbom, a w szczególności strażakom – ochotnikom z terenu gminy za zaangażowanie w usuwanie skutków wichur i pomoc  mieszkańcom w zabezpieczaniu budynków i mienia.

Back to top