Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+

  1. Uchwała Nr XXV/213/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+
Back to top