Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sukces Parzęczewiaków

II miejsce zajął zespół śpiewaczy i kapela ludowa z Parzęczewa podczas Przeglądu Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych, który odbył się 13 marca w Brzegu pod patronatem Ministra Rolnictwa i Odnowy Wsi Wojciecha Olejniczaka.

13 marca okazał się dniem zupełnie nie pechowym dla zespołu śpiewaczego z Parzęczewa i towarzyszącej mu kapeli ludowej Parzęczewiacy. Na przegląd jechaliśmy z mieszanymi uczuciami. Po raz pierwszy bowiem od zmiany instruktorów prowadzących zespół, nasi artyści stanęli w konkursowe szranki. Od roku zespołem kierują Maciej Janecki i Marcin Seweryński, którzy są równocześnie wraz z panem Zygmuntem Seweryńskim członkami kapeli. Nasze obawy okazały się płonne, gdyż występ naszego zespołu został bardzo wysoko oceniony. II miejsce cieszy szczególnie, że w konkursie brało udział aż dziesięć różnych zespołów, często o bardzo bogatych tradycjach i z wieloma sukcesami na koncie, nawet w podbojach zagranicznych. Wyżej oceniony został jedynie miejscowy ludowy zespół dziecięcy.
Jury, któremu przewodniczył pan Kaźmierczak twórca i znawca polskiej muzyki ludowej, podkreślało wysoką wartość artystyczną występu parzęczewskiego zespołu. Prócz zdolności wokalnych występujących pań, podkreślano umiejętności kapeli i dobór repertuaru. Zespół otrzymał Puchar Wójta Gminy Pęczniew, nagrodę pieniężną oraz pamiątkowy dyplom, podpisany własnoręcznie przez Ministra Rolnictwa i Odnowy Wsi Wojciecha Olejniczaka. Warto przy tej okazji podkreślić, że impreza miała niezwykle prestiżowy charakter. Honorowym gościem był sam minister Olejniczak, który objął patronat nad imprezą.
Przegląd Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Brzegu ma wieloletnią tradycję i jednym z najbardziej liczących się przeglądów dorobku ludowych zespołów śpiewaczych w regionie. Dlatego cieszy bardzo tak wysoka lokata naszego zespołu. Gratulujemy artystom i instruktorom, dla których ten sukces jest uwieńczeniem ich rocznej pracy z zespołem. 

Zespół śpiewaczy występował w składzie:
Zofia Galoch, Zofia Bugała, Helena Maślińska, Jadwiga Dominiak, Zygmunt Seweryński – bęben, Marcin Seweryński – klarnet, Maciej Janecki – akordeon

Back to top