Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

V Zjazd Oddziału Powiatowego Z OSP RP

W sobotnie popołudnie, w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu. W czasie obrad podsumowano działalność zarządu oraz jednostek OSP z terenu powiatu zgierskiego za okres od 2016 do 2020 roku.

Zjazd rozpoczął się od uroczystego otwarcia przez dh Andrzeja Rucińskiego – Prezesa ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego, wprowadzenia sztandaru Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu i hymnu „Rycerze Floriana”.

W obradach, oprócz druhów OSP – delegatów na Zjazd Powiatowy – uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których znalazł się Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP Tadeusz Karcz oraz przedstawiciele najwyższych władz Państwowej Straży Pożarnej:  nadbryg. Krzysztof Hejduk – Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, st. bryg. Paweł Malinowski – Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu oraz jego zastępca – bryg. Adam Antczak. W Zjeździe uczestniczyli również: Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego – Aleksandra Jaborska, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego  – Zbigniew Linkowski, samorządowcy, dowódcy Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Zgierzu, Ozorkowie i Strykowie,  a także osoby współpracujące oraz wspierające działalność Z OSP RP w Zgierzu.

Obradom przewodniczył dh Waldemar Mrulewicz. Prezes Andrzej Ruciński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Zgierzu na przestrzeni ostatnich 5 lat, w ciągu których dokonano modernizacji wielu remiz, doposażono jednostki w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, a także sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy, narzędzia hydrauliczne, sprzęt ochrony dróg oddechowych i wyposażenie osobiste ratowników. Strażacy-ochotnicy powiatu zgierskiego w okresie sprawozdawczym interweniowali ponad 6 tysięcy razy, wspierając w akcjach Państwową Staż Pożarną.

Prezes wspomniał również druhny i druhów, którzy w minionej kadencji  odeszli na wieczną wartę, a ich pamięć uczczono minutą ciszy.

W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru nowych władz Związku. Prezesem zarządu wybrany został ponownie dh Andrzej Ruciński, ponadto w składzie prezydium pozostali Wiceprezesi – dh Bogdan Jarota – Starosta Zgierski i dh Ryszard Nowakowski – Wójt Gminy Parzęczew. Do grona Wiceprezesów dołączył dh Marian Jóźwiak – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Aleksandrowie Łódzkim. Nowymi członkami prezydium zostali Adam Antczak – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu i Marek Perek z OSP Kiełmina. Nowym Sekretarzem została druhna Wioleta Głowacka z OSP Biała – jednocześnie Wójt Gminy Zgierz, a na nowego Skarbnika wybrano druha Jarosława Kasprowicza z OSP Ozorków.

Kolejnym punktem obrad był wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Łodzi i przedstawicieli do zarządu. Delegatami na zjazd wybrani zostali druhowie: Ryszard Nowakowski, Marian Jóźwiak oraz Jarosław Kasprowicz.

Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi został Andrzej Ruciński.

Na zakończenie obrad głos zabrali zaproszeni goście, gratulując wyboru nowemu zarządowi, życząc sukcesów oraz dalszej owocnej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Obrady zakończył prezes Andrzej Ruciński, zapewniając zebranych o kontynuacji działań zmierzających do doskonalenia i doposażenia jednostek OSP na terenie powiatu zgierskiego oraz dziękując wszystkim za uczestnictwo w obradach.

Back to top