Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wspólna inicjatywa samorządów z woj. łódzkiego

28 lutego Rada Gminy w Parzęczewie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia wspólnie z innymi samorządami Województwa Łódzkiego i przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ?PomagaMY?. Celem stowarzyszenia będzie wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków polegająca na organizowaniu i udzielaniu wzajemnej pomocy jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w zakresie zapobiegania oraz likwidacji negatywnych skutków zdarzeń kryzysowych, w tym m.in. klęsk żywiołowych czy awarii technicznych. Podstawowym sposobem udzielania pomocy będzie wsparcie finansowe dla samorządów, na terenie których wystąpiły negatywne skutki zdarzeń kryzysowych.
W dniu dzisiejszym Wójt Ryszard Nowakowski uczestniczył w spotkaniu założycielskim, podczas którego powołano Komitet Założycielski, mający za zadanie zarejestrowanie stowarzyszenia. W jego skład wchodziły będą 42 samorządy, w tym oprócz samorządu województwa łódzkiego, 37 gmin i 4 powiaty. Każdy z członków będzie wnosił roczne składki, których wysokość, w pierwszym roku funkcjonowania, uzależniona będzie od liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego: 50 groszy od mieszkańca w przypadku gminy, 20 groszy w przypadku powiatu i 10 groszy w przypadku województwa, które zamieszkuje obecnie ponad 2 mln 400 osób. Składka wnoszona przez Gminę Parzęczew wynosiła będzie 2,5 tys. rocznie.
 
fot. łódzkie.pl
 
Back to top