Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Program Regionalny

Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej Nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę znajdujących się w południowo ? wschodniej części gminy Parzęczew w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ?Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew?.

Prace trwają od I kwartału br. W ramach podpisanej umowy z Wykonawcą inwestycji ? firmą ?MARKBUD? Sp. z o.o. z Poddębic – wyłonionego w drodze przetargu: wytyczono przebieg drogi, wykonano korytowanie, wywieziono szlakę,   wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obecnie trwają prace przy wykonaniu pierwszej warstwy nawierzchni ? warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Do wykonania pozostanie ostatni etap budowy nawierzchni ? położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego a następnie wykonanie pobocza z materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni, która składowana jest na czas budowy nawierzchni obok jezdni.

Wzdłuż tej drogi znajduje się około 22 ha terenów do zainwestowania pod zabudowę mieszkaniową.

Back to top