Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

We wtorek 15 marca, z inicjatywy Pana Bogdana Wydrzyńskiego ? współautora opracowania ?Dzieje Chociszewa i okolic?, Wójt Ryszard Nowakowski wraz z Panią Sekretarz Jolantą Żłobińską oraz Panią Renatą Nolbrzak – Dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych gościli w Gminie Żelechlinek w powiecie tomaszowskim. Obie Gminy łączy wspólna historia oraz fakt, iż na ich terenie znajdują się wsie o takiej samej nazwie. Chodzi o miejscowości Chociszew oddalone od siebie o ok. 100 km.

Przedstawiciele naszej gminy zostali serdecznie przyjęci przez władze Gminy Żelechlinek. Gościli w Urzędzie Gminy, Bibliotece, Ośrodku Kultury, Gminnym Ośrodku Zdrowia i świetlicach wiejskich, a przede wszystkim u sołtysa wsi Chociszew w gminie Żelechlinek – pana Zdzisława Pawlika.
Podczas spotkania zrodziła się chęć nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie kultury, sportu i rekreacji, oświaty, a także bezpieczeństwa na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych. Oficjalne rozpoczęcie współpracy zwieńczy umowa partnerska podpisana podczas jednej z uroczystości gminnych.

Back to top