Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

 

 

logo_ue_pokl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

Każde dziecko powoli zauważa, jak przydatna w życiu codziennym jest umiejętność liczenia, odczytywania godziny czy np. rozpoznawania figur geometrycznych nas otaczających. Wiedza matematyczna przydaje nam się chociażby w sytuacjach kiedy robimy zakupy, odczytujemy datę czy odpowiadamy ile mamy lat. Niestety, uczniowie często nie opanowują do końca w przewidzianym terminie określonego programu nauczania. Dlatego też, w ramach projektu unijnego ?Lepszym być!? grupa dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej w Chociszewie ma możliwość popracowania nad zagadnieniami matematycznymi, które sprawiają im najwięcej kłopotów.

Jak stwierdza Pani Barbara Witczak, nauczycielka matematyki w Szkoły Podstawowej w Chociszewie czynnie zaangażowana w rozwój umiejętności uczniów – ?To w pierwszych latach nauki w szkole podstawowej kształtują się w umyśle dziecka pojęcia podstawowe dla całego nauczania matematyki. Bardzo trudne ? jeżeli w ogóle możliwe ? jest naprawienie w klasach starszych szkód wynikających ze złego nauczania matematyki w klasach początkowych.? Zajęcia realizowane w ramach projektu nie tylko wspomagają uczniów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w opanowaniu wiedzy matematycznej, ale także rozbudzają wiarę we własne siły. Na zajęciach stosowane są rożne formy pracy: praca zespołowa, praca w grupach lub parach czy praca indywidualna. Dzieci za pomocą gier i zabaw matematycznych, kart pracy, liczydeł, krzyżówek czy programów komputerowych uczą się m.in. zapisywania i odczytywania liczb w zakresie 1000, dodawania i odejmowania w zakresie 100, rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych czy rozwiązywania zadań tekstowych wymagających jednego działania poprzez manipulowanie na przedmiotach. Zapytane o to, co im się najbardziej podoba na zajęciach, odpowiedziały ?Najbardziej lubimy kiedy są doświadczenia. Ogrzewamy wtedy wodę lub lód i sprawdzamy wysokość temperatury, mierzymy temperaturę na powietrzu i w klasie, mierzymy korytarz centymetrem, a czasami także krokami?. O dziwo, nie trzeba było także zmuszać dzieci do nauki tabliczki mnożenia i dzielenia! Wystarczyła gra Bingo czy domino, a dzieci same z radością i przekrzykiwaniem mnożyły i dzieliły, poprawiając sobie nawzajem ewentualne błędy. Wszystko to sprawia, że uczniowie, pracując w miłej i przyjaznej atmosferze, mają szansę odniesienia sukcesu na miarę własnych możliwości. Ponadto, mała liczebność grup umożliwia dostrzeżenie wszelkich niedociągnięć i uzupełnienie braków. ?Uważam, że takie zajęcia są bardzo potrzebne dzieciom, bo one nie uczą się jak mierzyć, ważyć itd., one po prostu mierzą, ważą, odczytują. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach projektu poprawiła się ogólna sprawność liczenia, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych oraz logiczne myślenie. Dzieci stały się bardziej aktywne, samodzielne i pewne siebie. Potrafią współpracować w grupie. Wszystkie te działania dają pozytywne rezultaty. Uczniowie chętniej odrabiają prace domowe, wzrosła ich motywacja do nauki! Zajęcia wyrównawcze z matematyki w dużej mierze pozwoliły uczniom słabszym wyrównać braki edukacyjne i polubić matematykę.? – mówi Pani Barbara Witczak.

Przypomnijmy, iż zajęcia realizowane są od początku roku szkolnego, w łącznym wymiarze 30-stu zajęć na rok szkolny 2012/2013 r. Przed nami jeszcze 9 spotkań, w czasie których najmłodsi będą pogłębiać umiejętności matematyczne. Cieszymy się, że projekt przynosi oczekiwane efekty i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć matematycznych.

Back to top