Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zaczynamy pierwszy etap rewitalizacji Parzęczewa

Przyszła siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie

16 listopada nastąpiło przekazanie terenu pod inwestycję dotyczącą budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz budowy przyłącza cieplnego do budynku komunalnego przy ul. Rocha w Parzęczewie. Inwestycja jest jednym z etapów projektu „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, która zakłada m.in. adaptację tego budynku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew” budynek ten w pierwszym półroczu 2018 roku zostanie poddany termomodernizacji.

Bieżące zadanie obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej o długości 229,30 m. wraz z przyłączem o długości 69,60m; budowę przyłącza cieplnego o długości 237,60m od budynku kotłowni przy ul. Południowej do budynku komunalnego przy ul. Rocha oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 203 mb z przyłączem o długości 13mb.
Wartość prac wchodzących w zakres inwestycji to blisko 202 tys. złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 22 grudnia 2017 roku.

Zaczynamy pierwszy etap rewitalizacji Parzęczewa

Przyszła siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie

16 listopada nastąpiło przekazanie terenu pod inwestycję dotyczącą budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz budowy przyłącza cieplnego do budynku komunalnego przy ul. Rocha w Parzęczewie. Inwestycja jest jednym z etapów projektu „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, która zakłada m.in. adaptację tego budynku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew” budynek ten w pierwszym półroczu 2018 roku zostanie poddany termomodernizacji.

Bieżące zadanie obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej o długości 229,30 m. wraz z przyłączem o długości 69,60m; budowę przyłącza cieplnego o długości 237,60m od budynku kotłowni przy ul. Południowej do budynku komunalnego przy ul. Rocha oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 203 mb z przyłączem o długości 13mb.
Wartość prac wchodzących w zakres inwestycji to blisko 202 tys. złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 22 grudnia 2017 roku.

Back to top