Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr FE.271.3.2021

„Gmina Parzęczew zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych w trybie zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w sali głównej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnikach w związku z realizacją projektu pn. ?Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnikach”. Zamówienie będzie współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.”

Formularz ofertowy nr FE.271.3.2021

Opis zamówienia nr FE.271.3.2021

Zapytanie ofertowe nr FE.271.3.2021

Back to top