Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie o cenę

Zapytanie ofertowe

Gmina Parzęczew zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zakup nagród -sprzęt sportowy/bidony do wody  wraz z dostawą na potrzeby realizacji projektu pn. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wiem czym oddycham – aktywna edukacja ekologiczna” realizowany w Szkole Podstawowej w Chociszewie”.

Zapytanie o cenę FE 271.1.2019

Back to top