Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe na usługę szkolenia z zakresu Cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie

Gmina Parzęczew zaprasza do składania ofert na usługę szkolenia z zakresu Cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Back to top